Transporter

Instruktioner för att skicka gods till och från TSL

Transportansvarig på TSL:

David Lundgren
E-mail: david.lundgren@physics.uu.se
Phone: +46 18 471 26 85
Cell: +46 701 67 91 81

Vänligen kontakta David Lundgren om ni har frågor. Om ni har svårt att nå David Lundgren kontakta då alternativa kontaktpersonen: 

Gunilla Vejdarve
E-mail: gunilla.vejdarve@physics.uu.se
Phone: +46 18 471 38 45
Cell: +46 701 67 91 84
 

Transport till TSL

Hitta lastkajen: karta över kvarteret.

Leveransadress for skrymmande gods som måste tas emot via lastkaj:
Uppsala Universitet
The Svedberg-laboratoriet
Thunbergsvägen 5A
SE-752 38 Uppsala
Sverige
Attn: David Lundgren

Leveransadress för mindre paket (som kan bäras av en person):
Uppsala Universitet
The Svedberg-laboratoriet
Thunbergsvägen 3G
SE-752 38 Uppsala
Sverige
Attn: David Lundgren

Alla försändelser måste märkas med ev projektnummer, ägarens namn samt telefonummer. 

Om utrustning skickas med ursprung utanför EU rekommenderas starkt att använda ATA Carnet. Detta underlättar tullformaliteter. TSL reserverar rättigheten att låta kunden stå för extra kostnader som kan uppstå om man ej följer denna rekommendation.

När utrustning skickas på pall är är rekommenderad max dimensioner följande: 

  • EUR-pall: 800 x 1200 mm
  • Industripall: 1000 x 1200 mm
  • Maximum höjd(inklusive pall): 1985 mm

Om dimensionerna överskrider max mått är det obligatoriskt att kontakta TSL före leverans

Transporter från TSL

All transport från TSL till utomstående kund sker på kundens bekostnad och beställs av kunden.

Gällande utrustning som ska/har bestrålats på TSL: Vissa bestrålningar kan leda till en betydande aktivering av kundens utrustning / material. TSLs strålningsskyddsenhet utför nödvändiga mätningar och bestämmer om de bestrålade objekten kan skickas direkt eller måste lagras vid TSL tills den återstående radioaktiviteten minskar till den nivå som är acceptabel för sändningen. Om du är osäker i din planering, var god kontakta huvudansvarig för TSL strålskyddsområde: elke.passoth@physics.uu.se. Bestrålade föremål som måste lagras hos TSL måste märkas med returadress, kundens namn, e-postadress och telefonnummer. All utrustning / material som ska skickas tillbaka till kunden direkt efter kampanjen måste vara packad. Förpackningarna måste märkas med returadress, kundens namn och telefonnummer. Vänligen informera den ansvariga för leveranser (se ovan) om paketets totala vikt, önskat transportföretag, kontonummer, ditt företags momsnummer och transportförsäkring, om tillämpligt. Returförsändelsen kan organiseras antingen av kunden eller av den person som ansvarar för leveranser hos TSL. För returleverans av utrustning / material som skickas till TSL från utanför Europeiska unionen utan en ATA Carnet, måste en kommersiell faktura lämnas, där alla varor och priser anges. Om du föredrar att lämna utrustning / material vid TSL till nästa kampanj, vänligen kontakta den ansvariga för leveranser (se ovan) för instruktioner.