1945-1977

The (Theodor) Svedberg (1884-1971) professor i fysisk kemi vid Uppsala universitet 1912-1949, tilldelades Nobelpriset i kemi 1926 för sin forskning om dispergerade system (kolloidala lösningar). Han uppfann ultracentrifugen, som användes i upptäckten att proteiner består av makromolekyler.

Mot slutet av 1930-talet byggde Svedberg och hans kollegor sin första accelerator, en neutrongenerator. År 1945 gav en donation från Gustaf Werner Corporation möjlighet att bygga en mycket större accelerator, en synkrocyklotron. Gustaf Werner-institutet med synkroklotronen som huvudinstrumentet grundades 1949 och fortsatte att fungera som bas för forskning inom högenergifysik och strålbiologi fram till 1986 när The Svedberg Laboratory grundades.

1977 stängdes Gustaf Werner cyclotron för rekonstruktion.