Varför testa?

Jorden bombarderas ständigt av kosmiska strålar. De primära kosmiska strålarna interagerar med atmosfären och skapar duschar av sekundära partiklar. Vissa partiklar stoppas i atmosfären, men andra tränger in till höjder som används för mänskliga aktiviteter (0-10 km).

Dessa partiklar kan orsaka störningar i elektroniken, särskilt i rymden och i flygplanshöjd, men också i markbundna miljöer. Om exempelvis en partikel träffar den aktiva volymen i en minnescell kan dess tillstånd ändra sig från 0 till 1 eller vice versa.

Spacecraft electronics Avionics Terrestrial applications
Rymdelektronik Flygelektronik Markbunden elektronik

Genom att testa på vår anläggning kunde användarna säkerställa att de hade kontroll över effekterna av strålningsinducerade fenomen på prestandan hos sin utrustning.

Lär mer om Single Event Effects (SEE) här.

En energetisk partikel(kosmisk stråle) som träffar en MOS-enhet