Publikationer och referenser

Neutroner: ANITA (Atmospheric-like Neutrons from thIck TArget)

En publikation om karaktärisering av ANITA, en neutronkälla för accelererade SEE-tester vid The Svedberg-laboratoriet

Originaltitel: "Characterization of the ANITA Neutron Source for Accelerated SEE Testing at The Svedberg Laboratory"

A.V. Prokofiev, J. Blomgren, M. Majerle, R. Nolte, S. Röttger, S.P. Platt, A.N. Smirnov, 2009 IEEE Radiation Effects Data Workshop, Quebec, Canada, July 20-24, 2009, pp. 166-173,
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=05336295,
doi:10.1109/REDW.2009.5336295


Neutroner: ANITA-CUP (Close User Position)

CUP - close user position

En ny bestrålningsposition, CUP (Close User Position), har konstruerats, karaktäriserats och tagits i drift vid ANITA-anläggningen för accelererade tester av komponenter och system för SEE- Single Event Effects. Den energiintegrerade neutronfluxen över 10 MeV, som når över 107 cm-2 · s-1, är den högsta bland faciliteterna som erbjuder atmosfärlikt spektrum. Resuklttatet av strålkaraktäriseringens mätningar finns i en publikation:

A.V. Prokofiev, E. Passoth, A. Hjalmarsson and M. Majerle, ”CUP – A New High-Flux Irradiation Position at the ANITA Neutron Facility at TSL”, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 61, pp 1929-1936 (2014).


Neutroner: QMN (Quasi-Monoenergetic Neutrons)

En neutronstrålefacilitet vid TSL

http://rpd.oxfordjournals.org/content/126/1-4/18

A.V. Prokofiev, J. Blomgren, O. Byström, C. Ekström, S. Pomp, U. Tippawan, V. Ziemann, and M. Österlund, Tenth Symposium on Neutron Dosimetry (NEUDOS10), June 12-16, 2006, Uppsala, Sweden; Rad. Prot. Dosim. v. 126, pp. 18-22 (2007); doi: 10.1093/rpd/ncm006


Protoner: PAULA (Proton fAcility in UppsaLA)

En protonstrålefacilitet vid TSL.