Kontakt bestrålning

Vi kan inte erbjuda bestrålning längre, anläggningen avvecklas!

Kontaktpersoner:

Elin Hellbeck
Avdelningsföreståndare, Projektledare

---

Elke Passoth, Fil Dr. Förste ForskningsIngenjör
Ansvarig för bestrålningsanläggningarna vid TSL, Strålskyddsansvarig.