Accelererade stråltester

Våra testfaciliteter simulerade strålningsmiljön i vilken utrustning och elektronik skulle fungera tillförlitligt. Då vi kunde leverera väldigt hög flux/flöde av partiklar kunde vi accelerera stråltesterna, dvs eventuella effekter av strålning kunde ses på mycket kortare tid.

Läs mer om:

Här är en presentation av faciliteterna och de relaterade partiklar som fanns att tillgå på TSL: