Kontakta oss

The Svedberg-Laboratoriet
IFA, Uppsala Universitet
Box 533, 751 21 Uppsala
Telefon: 018 - 471 0000 (växel)

(Transporter: se mer info om transporter)

Direktanknytningar:

Avdelningschef, Projektledare
Elin Hellbeck
Telefon: 018 471 3850, 0704 25 09 95

Friklassning, Bestrålningsfaciliteterna, Strålskydd,Studentprojekt
Elke Passoth, Ph.D., Förste ForskningsIngenjör
Telefon: 018 471 3805, 0701 67 91 95

Friklassning, Strålskydd, Studentprojekt
Johan Nyberg, Ph.D., Professor
Telefon: 0704 25 05 04

Transporter, Avfall
David Lundgren, ForskningsIngenjör
Telefon: 018 471 2685, 0701 67 91 81

Acceleratoranläggningen: Drift, Underhåll, Demontering, Surplus
Mikael Pettersson, F.K., Förste ForskningsIngenjör
Telefon: 018 471 3877, 0701 67 91 92

Administration
Gunilla Vejdarve, Administratör
Telefon: 018 471 3845

Uppsala Pellet Test Station, Strålskydd
Hans Calén, Ph. D., Forskare
Telefon: 018 471 3271, 0704 25 04 27

Personallista