TSL Surplus

TSL Surpluskampanj nr 12 har startat 2019-04-26

Surpluskampanjen går till så här:

 • Vi kollar intresset med denna översiktliga lista: TSL-Surpluskampanj12.pdf
 • Ni kunder tittar igenom listan på utrustning och svarar med vändande post (tsl-surplus@physics.uu.se) om ni vill ha något av det. Bindande bokningar.
 • Det finns möjlighet att komma och titta på utrustningen, måndag 29/4 kl 10.00-12.00 resp tisdag 7/5 kl 15.00-16.30. Ring och meddela att ni kommer.
 • Bokad utrustning behandlar vi därefter som surplus, dvs vi registrerar det i våra system, skapar kvittenser samt överlåtelseavtal för övertag av potentiellt aktiverad utrustning(krävs för så gott som allt i kampanjen utom möbler).
 • Vi meddelar när det är färdighanterat och kan hämtas, tidigast under vecka 19 (6-10/5).

TSL-Surplus/Sven Eliasson(0701-679011), David Lundgren(0701-679181), Mikael Pettersson(0701-679192)


surplus bild

Information om TSL Surplus

TSL – The Svedberg-laboratoriet avvecklar acceleratoranläggningen och rensar förråden. Utrustningen, surplus, kommer att erbjudas som hela system och/eller som enstaka utrustning.

Hela system:

Utrustning från acceleratoranläggningens olika delar som extern jonkälla, strållinjer, bestrålningsanläggningar och liknande kommer att första hand att erbjudas som hela system  till andra motsvarande acceleratoranläggningar. Vi pratar om alla ingående delar i systemet: strålrör, mekaniska komponenter, vakuumutrustning, kraftaggregat, diagnostik, mm. Vi vill gärna se att utrustningen kommer till användning i sin nuvarande form och om det inte fungerar kan vi överväga att dela upp och avyttra enstaka utrustning. Vi vill i möjligaste mån undvika att skicka iväg utrustningen som avfall. 

Systemdelar som kommer att erbjudas(i prioritetsordning):

 • ECR-jonkällan(pdf)
 • Injektionslinjen, Y-linjen, stråltransport från ECR till cyklotron(pdf)
 • I-linjen i Gammagrottan(pdf)
 • G-linjen till Terapi(pdf)
 • C-linjen i Strålgången(pdf)
 • D-linjen(pdf)
 • B-linjen(pdf)
 • A-linjen(pdf)
 • GWI-cyklotronen(pdf)

Enstaka utrustning:

Överbliven utrustning från förråd, lab och verkstad kommer att avyttras i kampanjer som beskrivs nedan. Kampanjerna kommer att vara det enda sätt vi överlåter eller säljer överskott/surplus på. Därför ber vi er vänligen att inte skicka mejl och försöka reservera saker innan kampanjer startat om det inte gäller ett direkt akut behov för verksamheten.

Surpluskampanjer: Kampanjerna för överskott/surplus kommer att gå till så här:
Vi kommer att samla ihop liknande utrustning till en kampanj, mäta och friklassa, flytta till utställningslokal, sammanställa kampanjbrev med text och bilder, skicka ut kampanjbrev till intressenter, ha kampanjen igång och visningsrummet öppet under viss tid, skeppa iväg bokad utrustning, stoppa kampanjen, tömma visningslokal och skrota rester, starta ny kampanj. Vi har en prioriteringslista på intressenter, högst upp ligger institutionen vi tillhör IFA- Institutionen för Fysik och Astronomi, därefter andra avdelningar på Uppsala Universitet och sist externa intressenter som företag och privatpersoner.

Villkor och policy: All utrustning överlåts/säljs i befintligt skick, utan garantier och med hämtning på plats. Ta med egna pallar, lådor och packmaterial. All utrustning avvyttras enligt policy som tagits fram i samarbete med institutionens prefekt och och godkänts av samordninggruppen.

Kontakt:

tsl-surplus@physics.uu.se

Samordnare Surplus:
Mikael Pettersson

Transporter Surplus:
David Lundgren