Avveckla Radiokemilab

Person mäter på utrustning i Radiokemilaboratoriet.

Under 2016-2020 avvecklas Radiokemilaboratoriet vid TSL.

Bakgrund:

Radiokemilab är en fristående del som vi avvecklar först. Här har vi en chans att lära oss hur man avvecklar en verksamhet, göra avvecklingsplanering, skapa rutiner, ta fram mätmetoder, sortera avfall mm. I radiokemilaboratoriet förväntar vi oss hitta kontamination och endast i undantagsfall aktiverade föremål.

Delmoment i avvecklingen och status på dem:

 • Töm på radioaktiva preparat och annan aktivitet. Klart!
 • Töm på övriga kemikalier. Klart!
 • Töm på föremål. Klart!
 • Töm på TSLs installationer(dragskåp, hotbox, diskbänk, gasrör). Klart!
 • Töm på Akademiska Hus installationer(ventilation, vatten, avlopp, el, ytskikt). Klart!
 • Friklassa utrustning för återanvändning. Klart!
 • Friklassa lokalerna. Pågår.
  • Friklassningsansökan inskickad 2020-12-11 Klart!

Friklassningsansökan

 • Radiokemilaboratoriet tom in till betong, en bild från januari 2019

Mål:

 • Utrustning som återanvänds av andra eller som återgår som material i kretslopp.
 • Friklassade lokaler som kan återlämnas till Akademiska Hus för annan användning.
Tömning av Radiokemilaboratoriet
Bildtext