Avveckla Radiokemilab

Person mäter på utrustning i Radiokemilaboratoriet.

Under 2016-2019 avvecklas Radiokemilaboratoriet vid TSL.

Radiokemilab är en fristående del som vi avvecklar först. Här har vi en chans att lära oss hur man avvecklar en verksamhet, göra avvecklingsplanering, skapa rutiner, ta fram mätmetoder, sortera avfall mm. I radiokemilaboratoriet förväntar vi oss hitta kontamination och endast i undantagsfall aktiverade föremål.

Plan för avvecklingen:

  • Töm på radioaktiva preparat och annan aktivitet. Klart!
  • Töm på övriga kemikalier. Klart!
  • Töm på föremål. Klart!
  • Töm på TSLs installationer(dragskåp, hotbox, diskbänk, gasrör). Klart!
  • Töm på Akademiska Hus installationer(ventilation, vatten, avlopp, el, ytskikt). Klart!
  • Friklassa utrustning för återanvändning. Klart!
  • Friklassa lokalerna. Pågår.
  • Radiokemilaboratoriet januari 2019

Mål:

  • Utrustning som återanvänds av andra eller som återgår som material i kretslopp.
  • Friklassade lokaler som kan återlämnas till Akademiska Hus för annan användning.