IFA-TSL, The Svedberg-laboratoriet

2005-2016

I juli 2004 omvandlades TSL från ett nationellt laboratorium till en universitetsanläggning och nya instruktioner för laboratoriet kom i drift.

TSL: s huvudsakliga verksamhet grundades nu på en överenskommelse mellan Uppsala akademiska sjukhus och Uppsala universitet om fortsatt protonbehandling.

Den stråltid som inte användes för protonbehandling ägde rum åt kommersiella neutron- och protonbestrålningsprojekt.

Det fanns fortfarande tid för grundforskning (akademisk) och i detta fall skulle experimenten kopplas till Uppsala universitet eller till EU-projekt.

I juni 2015 flyttade protonterapin till en ny klinik i Uppsala, SKANDION kliniken. TSLs nya huvudaktivitet blev att leverera strålar till kommersiella neutron- och protonbestrålningsprojekt.

I juni 2016 slutade alla bestrålningsprojekt och accelerations- och bestrålningsanläggningarna är nu i viloläge. Samtidigt har avvecklingen påbörjats på andra delar av anläggningen. Radiokemilaboratoriet är på god väg genom avvecklingen.