IFA-TSL, The Svedberg-laboratoriet

Kontakta oss

The Svedberg-Laboratoriet
IFA, Uppsala Universitet
Box 533, 751 21 Uppsala
Telefon: 018 - 471 0000 (växel)

Direktanknytningar:

Avdelningschef, Projektledare
Elin Hellbeck
Telefon: +46 (0)18 471 3850, +46 (0)704 25 09 95

Friklassning, Bestrålningsfaciliteterna, Strålskydd
Elke Passoth, Ph.D., Förste ForskningsIngenjör
Telefon: +46 (0)18 471 3805, +46 (0)701 67 91 95

Friklassning, Strålskydd
Johan Nyberg, Ph.D., Professor
Telefon: +46 (0)704 25 05 04

Transporter, Avfall
David Lundgren, ForskningsIngenjör
Telephone: +46 (0)18 471 2685, +46 (0)701 67 91 81

Administration
Gunilla Vejdarve, Administratör
Telefon: +46 (0)18 471 3845

Uppsala Pellet Test Station
Hans Calén, Ph. D., Forskare
Telefon: +46 (0)18 471 3271, +46 (0)704 25 04 27

Personallista