IFA-TSL, The Svedberg-laboratoriet

Kontakt bestrålning

Skicka mejl till: beams@tsl.uu.se.

Ditt meddelande kommer att läsas av följande personer:

[X]

Elin Hellbeck
Avdelningsföreståndare, Projektledare

---

Elke Passoth, Fil Dr. Förste ForskningsIngenjör
Ansvarig för bestrålningsanläggningarna vid TSL, Strålskyddsansvarig.