Bestrålning

I våra bestrålningsanläggningar finns neutron- och protonstrålar med varierbara energier, flöden och strålstorlekar. Mer om accelererade stråltester.