IFA-TSL, The Svedberg-laboratoriet

TSL Surplus

TSL Surplus

Information om TSLs Surplus kampanjer

TSL – The Svedberg-laboratoriet rensar förråd och avvecklar delar av anläggningen. Överbliven utrustning (surplus) kommer att avyttras i kampanjer som beskrivs nedan.
Observera att diskussioner pågår om fortsatt drift av anläggningen och därmed kommer all utrustning som behövs för driften att behållas. Kampanjerna kommer att vara det enda sätt vi överlåter eller säljer överskott/surplus på. Därför ber vi er vänligen att inte skicka mejl och försöka reservera saker innan kampanjer startat om det inte gäller ett direkt akut behov för verksamheten.

Kampanjerna kommer att gå till så här:
Vi kommer att samla ihop liknande utrustning till en kampanj, mäta och friklassa, flytta till utställningslokal, sammanställa kampanjbrev med text och bilder, skicka ut kampanjbrev till intressenter, ha kampanjen igång och visningsrummet öppet under tre veckors tid, skeppa iväg bokad utrustning, stoppa kampanjen, tömma visningslokal och skrota rester, starta ny kampanj.

OBS! Från och med Kampanj nr 7 är det en ny struktur på kampanjerna. De är nu uppdelade i tre delar enligt följande:

  1. Första veckan kan enbart avdelningar knutna till UU-IFA (Uppsala Universitet- Institutionen för Fysik och Astronomi) boka utrustning. Detta eftersom UU-IFA har hand om avvecklingen. Denna vecka gäller ”Först till kvarn”, om det inom IFA finns flera intressenter av samma utrustning får dessa låna utrustningen av varandra. Utrustningen överlåts utan kostnad inom UU. Frågor och bindande bokningar skickas via mejl till: tsl-surplus@tsl.uu.se
  2. Andra veckan är det öppet för andra institutioner och avdelningar inom Uppsala Universitet att boka. Även denna vecka gäller ”Först till kvarn” och om det inom UU finns flera intressenter av samma utrustning får dessa förhandla med varandra. Utrustningen överlåts utan kostnad inom UU. Frågor och bindande bokningar skickas via mejl till: tsl-surplus@tsl.uu.se
  3. Tredje veckan är det öppet för övriga (privata företag och industrier, personal och privatpersoner). Denna vecka gäller sluten budgivning, högsta bud över utropspris vinner, utrustningen överlåts till budvinnaren som faktureras. Bindande bud skickas via mejl till: bud-tsl-surplus@tsl.uu.se  OBS annan adress!!

Av administrativa skäl kan det bli en liten paus mellan vecka 2 och 3.

All utrustning överlåts/säljs i befintligt skick, utan garantier. För att få en uppfattning om ungefärliga dimensioner på föremål på bild uppger vi mått på TSL-streckkodsetikett: 60x22 mm. Ni måste hämta bokad utrustning innan kampanjens slutdatum och köpt utrustning max en vecka efter köpet. Ta med egna pallar, lådor och packmaterial.

Frågor skickas via mejl till:
tsl-surplus@tsl.uu.se


Kontaktpersoner:
Transporter Surplus:
David Lundgren
Telephone: +46 (0)18 471 2685, Mobile: +46 (0)70 - 1679181