IFA-TSL, The Svedberg-laboratoriet

TSL Surplus

TSL Surplus

Information om TSL Surplus

TSL – The Svedberg-laboratoriet avvecklar acceleratoranläggningen och rensar förråden.

Hela system: Utrustning från acceleratoranläggningens olika delar som extern jonkälla, strållinjer, bestrålningsanläggningar och liknande kommer att första hand att erbjudas som hela system eller delar av system till andra motsvarande acceleratoranläggningar. Vi vill gärna se att utrustningen kommer till användning som den är och om det inte fungerar kan vi överväga att dela upp och avyttra enstaka utrustning. Vi vill i möjligaste mån undvika att skicka iväg utrustningen som avfall. 

Enstaka utrustning (surplus): Överbliven utrustning (surplus) från förråd, lab och verkstad kommer att avyttras i kampanjer som beskrivs nedan. Kampanjerna kommer att vara det enda sätt vi överlåter eller säljer överskott/surplus på. Därför ber vi er vänligen att inte skicka mejl och försöka reservera saker innan kampanjer startat om det inte gäller ett direkt akut behov för verksamheten.

Kampanjerna för överskott/surplus kommer att gå till så här:
Vi kommer att samla ihop liknande utrustning till en kampanj, mäta och friklassa, flytta till utställningslokal, sammanställa kampanjbrev med text och bilder, skicka ut kampanjbrev till intressenter, ha kampanjen igång och visningsrummet öppet under viss tid, skeppa iväg bokad utrustning, stoppa kampanjen, tömma visningslokal och skrota rester, starta ny kampanj. Vi har en prioriteringslista på intressenter, högst upp ligger institutionen vi tillhör IFA- Institutionen för Fysik och Astronomi, därefter andra avdelningar på Uppsala Universitet och sist externa intressenter som företag och privatpersoner.

All utrustning överlåts/säljs i befintligt skick, utan garantier och med hämtning på plats. Ta med egna pallar, lådor och packmaterial.

Frågor skickas via mejl till:
tsl-surplus@tsl.uu.se


Kontaktpersoner:
Samordnare Surplus:
Mikael Pettersson
Telephone: +46 (0)18 471 3877, Mobile: +46 (0)70 - 1679192

Transporter Surplus:
David Lundgren
Telephone: +46 (0)18 471 2685, Mobile: +46 (0)70 - 1679181